Privacybeleid

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de wettelijke bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Federal Data Protection Act (BDSG). Hieronder willen we je informeren over welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

 

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR en de BDSG is

 

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

a) De website bezoeken

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch technische informatie verzameld die uw browser naar onze server verzendt. Deze informatie omvat bijvoorbeeld de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de gebruikte browser en het besturingssysteem, de domeinnaam van de internetserviceprovider en soortgelijke informatie. Deze informatie wordt automatisch verzameld en geanonimiseerd, d.w.z. het is voor ons niet mogelijk om deze gegevens toe te wijzen aan een specifieke persoon.

b) Contactformulier / planningstool

Als u ons een vraag stuurt via het contactformulier of de planningstool op onze website, verzamelen en bewaren we de gegevens die u verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer indien van toepassing, uw bericht). Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw aanvraag te verwerken en verwijderen deze onmiddellijk na verwerking, mits er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

c) Cookies

We gebruiken cookies op onze website om het gebruik van onze site te vergemakkelijken en te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en bewaard door uw browser. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”, die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Andere cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze verwijdert of totdat ze verlopen. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt.

d) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, die op uw apparaat worden opgeslagen en ons in staat stellen het gebruik van onze website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. We hebben ook een IP-anonimiseringsfunctie op onze website geactiveerd, zodat uw IP-adres alleen in afgekorte vorm door Google wordt geregistreerd. Google gebruikt de informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

e) Youtube

Deze website en de geïntegreerde aanbiedingen bevatten zogenaamde embeddings van video’s van YouTube. Deze maken de verbinding met YouTube en de daar opgeslagen video’s mogelijk. YouTube is een dienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en het gegevensgebruik door Google, evenals jouw rechten en instellingsmogelijkheden voor bescherming als YouTube-klant, zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube. Dit kun je vinden op: http://www.youtube.com/t/privacy/.

f) Links naar sociale media en sociaal delen

We hebben onze eigen sociale-mediapagina’s voor de externe providers die via links op deze website kunnen worden bereikt. Als u de links gebruikt, gaat u naar de respectieve websites van de externe aanbieders (bijv. Facebook, Twitter, Google+) en kunt u onze inhoud delen. Er vindt geen gegevensoverdracht plaats wanneer u onze website bezoekt. Zodra u op de pagina van de externe aanbieder bent gekomen, bevindt u zich in het verantwoordelijkheidsgebied van de betreffende externe aanbieder, zodat hun verklaring over gegevensbescherming of hun verklaringen over het gebruik van gegevens ook van toepassing zijn. We hebben hier geen invloed op, maar we raden aan om uit te loggen bij de betreffende externe provider voordat je een overeenkomstige link gebruikt om onnodige gegevensoverdracht te voorkomen, zodat er geen gebruiksprofielen kunnen worden aangemaakt door de externe provider door simpelweg de link te gebruiken.

h)Opmerkingen

Als u de commentaarfunctie op onze website gebruikt, worden naast deze commentaren ook het tijdstip waarop u het commentaar hebt geplaatst, het door u gekozen pseudoniem en tijdelijk ook uw IP-adres opgeslagen. Dit doen we zodat we onze rechten kunnen beschermen in het geval van onwettige inhoud.

 

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan een logistieke partner of een betalingsdienstaanbieder in het kader van de verwerking van een bestelling. In dit geval wordt de gegevensoverdracht beperkt tot het minimaal vereiste. Verder gebruik of openbaarmaking van uw gegevens aan derden vindt alleen plaats als u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Uw rechten

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, mits dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Neem contact op met de bovengenoemde verantwoordelijke instantie.

 

Gegevensbeveiliging

We gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Lees daarom de huidige versie van ons privacybeleid.

AceFlex GmbH hat 4,78 von 5 Sternen 1466 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage