Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering

De volgende annuleringsvoorwaarden gelden uitsluitend voor consumenten (zie Algemene en zakelijke relaties punt 3 van de AV). Commerciële klanten zijn hiervan uitgesloten.

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (AceFlex GmbH, vertegenwoordigd door de directeuren de heer Tom Tischer-Robbers en de heer Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, telefoonnummer: +49 5407 8986565, e-mailadres: info@aceflex.de) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per post of e-mail). Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

 

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

BELANGRIJK: Stuur de goederen niet simpelweg naar ons hoofdkantoor in Wallenhorst, maar bespreek het adres vooraf met ons.

We kunnen weigeren je geld terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons (AceFlex GmbH, vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders de heer Tom Tischer-Robbers en de heer Holger Robbers, Große Str. 28, 49134 Wallenhorst, telefoonnummer: AceFlex GmbH, vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders de heer Tom Tischer-Robbers en de heer Holger Robbers) retourneren: +49 5407 8986565, e-mailadres: info@aceflex.de) worden teruggegeven of overhandigd. De deadline is gehaald als je de goederen verzendt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het recht op annulering is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager staat en in digitale vorm wordt geproduceerd en geleverd (bijv. software, eBooks, muziek- of videobestanden).

 

Einde van de annuleringsvoorwaarden

Houd er rekening mee dat u aan de bovenstaande voorwaarden moet voldoen om uw recht op annulering naar behoren te kunnen uitoefenen. In geval van annulering raden we je aan de goederen in de originele verpakking te retourneren en verzekerd te verzenden.

AceFlex GmbH hat 4,78 von 5 Sternen 1466 Bewertungen auf ProvenExpert.com

Produkt-Anfrage